سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه :

توجه به عفاف و حجاب، سدی محکم در مقابل هجمه های سنگین تبلیغاتی دشمن است

سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته کرمانشاه گفت: توجه ویژه مردم به عفاف و حجاب، سدی محکم در مقابله با هجمه های سنگین تبلیغاتی دشمن است.

توجه به عفاف و حجاب، سدی محکم در مقابل هجمه های سنگین تبلیغاتی دشمن است

به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ، عباس سروری معاون مردم
به دولت و مردم ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته
(18 مرداد) که در مسجد جامع کرمانشاه برگزار شد، توجه ویژه به فریضه امربه معروف و نهی از منکر را از مسائل بسیار مهمی دانست که باید همگان به آن اهتمام داشته باشند.
ایشان با اشاره بیانات رهبرمعظم انقلاب درخصوص تذکر لسانی گفت: تکلیف عامه مردم و بهترین شیوه برخورد با منکرات، امر به معروف ونهی از منکر با لسان است و عاملی که جامعه را اصلاح می کند، همین امربه معروف زبانی است و اگر نتیجه نداد دیگر تکلیفی برعهده مردم نیست و تکلیف رسیدگی بر مسئولین است.
سروری تصریح کرد: توجه ویژه به عفاف و حجاب ، سدی محکم در مقابل هجمه های سنگین تبلیغاتی دشمنان و برنامه ریزی گسترده آنان در سست کردن باورهای اعتقادی است و نباید کسی در برابر این امر مهم بی تفاوت باشد.
وی از وضعیت بد و نامناسب قلیانسراها در سطح شهر انتقاد کرد و گفت: متأسفانه این مراکز هم از لحاظ بهداشتی و هم از لحاظ روانی موجبات نگرانی شهروندان را فراهم آورده و عمدتاً این مراکز فاقد مجوز قانونی بوده و  از مسئولین ذیربط استان بویژه نهادهای قضایی و انتظامی خواستار برخورد جدی با این معضل اجتماعی شد.
عباس سروری در ادامه بیان داشت: امورات پاکیزگی، نظافت و زیباسازی شهری، یکی از مصادیق بارز
 امر به معروف است و ضمن قدردانی از دست اندرکاران و مسئولین شهرداری به جهت تلاشهای ارزنده در این خصوص، از همشهریان خواست که با شهرداری در این امر همکاری نموده و نسبت به زیباسازی شهر کرمانشاه کوشا باشند.
معاون مردم به دولت و مردم ستاد امربه معروف ونهی از منکر استان در پایان  از مردم خواست که هرگونه تذکر لسانی با روی گشاده ، حسن خلق و چهره ای بشاش صورت پذیرد تا هم عامل جذب شود وهم به یک فرهنگ عمومی تبدیل گردد.


خروج